default_mobilelogo

 

Umenie je cinnosť, ktorá človeku umožnuje vedome ovplyvňovať druchých prostredníctvom istých vonkajších znamení tak,
aby v nich vyvolal, alebo oživyl pocity, ktoré sám zakúsil...
 
V umeni je najdôležitejsie byť iný, nie najlepší...